בני נוער עובדים

בני נוער עובדים

על מנת להבין את הקונפליקט אותו חווים בני הנוער המורכב משילוב בין עבודה ללימודים עלינו קודם לנתח ולהבין את המושג "עבודה" והמושג "לימודים" בפרק זה אסקור את המידע מן המאמרים השונים המדברים על "העבודה", ועל השפעתה על חיינו. על פי הרפז (1990) לעבודה ישנו תפקיד מרכזי בחייו של הפרט, העבודה מקיפה חלק גדול מחיינו ובני […]

Read more

בחברה המודרנית, העיסוק המרכזי בחייהם של ילדים הוא לימודים בבית הספר, בעוד שעיסוקם המרכזי של מבוגרים הוא מקום העבודה. מתבגרים אשר עובדים באופן חלקי לצד לימודיהם, מצויים בשלב מעברי בין העולמות. מתבגר אשר מתנסה בעבודה, כבר אינו ילד במובן זה שאינו מחוץ לעולם העבודה. עם זאת, הוא עדיין אינו עובד במשרה מלאה כמו מבוגר, וכן […]

Read more