קטגוריה: בני נוער עובדים

אחת מן המשימות העיקריות העומדות בפני המתבגר היא הכנה לקראת לקיחת מקום מעשי בעולם של עבודה בוגרת. יש הטוענים כי מתבגרים נעשים למבוגרים כאשר הם מחזיקים לראשונה ב"עבודה אמיתית" (2003, .( Porfeli & Vondracek השתלבות בעבודה בגיל ההתבגרות מסמלת את סיום התלות המציינת את תקופת הילדות, ואת כניסתו של המתבגר לעולם המבוגרים. בחברה התעשייתית הזהות […]

Read more

תקופת ההתבגרות מוגדרת מבחינה כרונולוגית כטווח הזמן שבין גיל שתיים עשרה ועד לשנות העשרים המוקדמות אך משתנת מעט מאדם לאדם. תקופה זו עומדת בסימן מעבר בין הילדות התלותית אל בגרות המספקת צרכי עצמה. מבחינה פסיכולוגית, זהו שלב מעבר בו יש להגיע לכלל הסתגלויות חדשות, המבחינות בין התנהגות הילד לזו של המבוגר. תקופה זו מאופיינת בתהליכים […]

Read more

על מנת להבין את הקונפליקט אותו חווים בני הנוער המורכב משילוב בין עבודה ללימודים עלינו קודם לנתח ולהבין את המושג "עבודה" והמושג "לימודים" בפרק זה אסקור את המידע מן המאמרים השונים המדברים על "העבודה", ועל השפעתה על חיינו. על פי הרפז (1990) לעבודה ישנו תפקיד מרכזי בחייו של הפרט, העבודה מקיפה חלק גדול מחיינו ובני […]

Read more

בחברה המודרנית, העיסוק המרכזי בחייהם של ילדים הוא לימודים בבית הספר, בעוד שעיסוקם המרכזי של מבוגרים הוא מקום העבודה. מתבגרים אשר עובדים באופן חלקי לצד לימודיהם, מצויים בשלב מעברי בין העולמות. מתבגר אשר מתנסה בעבודה, כבר אינו ילד במובן זה שאינו מחוץ לעולם העבודה. עם זאת, הוא עדיין אינו עובד במשרה מלאה כמו מבוגר, וכן […]

Read more