בחברה המודרנית, העיסוק המרכזי בחייהם של ילדים הוא לימודים בבית הספר, בעוד שעיסוקם המרכזי של מבוגרים הוא מקום העבודה. מתבגרים אשר עובדים באופן חלקי לצד לימודיהם, מצויים בשלב מעברי בין העולמות. מתבגר אשר מתנסה בעבודה, כבר אינו ילד במובן זה שאינו מחוץ לעולם העבודה. עם זאת, הוא עדיין אינו עובד במשרה מלאה כמו מבוגר, וכן מצבו הכלכלי, הסטאטוס החברתי שלו וזהותו עדיין אינם נגזרים באופן ישיר ממקום עבודתו, כפי שנגזרים פרמטרים אלה אצל האדם המבוגר. בשל כך, עבודת בני נוער יכולה להיתפס כגשר בין שני התחומים של לימודים ועבודה. ההתנסות בשילוב בין לימודים ועבודה בגיל ההתבגרות, תורמת לכך שהצעיר יפתח את היכולת לאזן בין שני העיסוקים, אשר תשרת אותו גם בהמשך חייו הבוגרים. יחד עם זאת העבודה עלולה לעיתים לפגוע בלימודים בצורות מסוימות ולכן על בני הנוער לדעת לשלב בצורה נכונה את העבודה יחד עם הלימודים.

במאה ה 19 התפיסה כלפי בני נוער עובדים הייתה כי הנערים הם מקור הכנסה נוסף למשפחה, ולכן הנערים היו יוצאים לעבוד בגילאי 14 והעדיפו לעזוב את בית הספר ולהתמקד בעבודה. בתחילת המאה ה 20 החלו להתבסס תפיסות שונות בעיקר אצל מעמד הביניים כי הילד זקוק לחינוך, לערכים וידע, אפילו כתחליף לעבודה. תפיסה זאת נקראה "Child Priceless". בתקופתנו הנוכחית, חינוך יסודי ותיכוני הינו בעל חשיבות רבה מאי פעם, אך עם זאת, רוב בני הנוער רוצים ומצליחים לשלב לימודים ועבודה בהיקף כלשהו, ומחקרים רבים הראו כי שילוב נכון של עבודה ולימודים מסייע להתפתחות והתבגרות הנער, אך יחד עם זאת לבני הנוער לא קל לשלב בין העבודה ללימודים ולכן ישנו צורך בהבנה כיצד לשלב בין העבודה ללימודים באופן נכון.